Jomfruen

Jomfruen

24. august – 23. september

Perfeksjonist

Sorterer, observerer, analyserer

Hun er helsebevisst

Ingen jobber mer intenst

Godt hjerte