Min Tid er verdifull for din tid

Det å kunne planlegge, det å kunne notere tanker og ideer og det å ha en oversikt over livets store og små ideer på ett sted, er verdifullt.

Min Tid 2024 er nettopp skapt for det. Nå er Min Tid 2024 tilgjengelig i nettbutikken.

Husk din tid er dyrbar.

For mer info og bestilling, klikk her.