BETINGELSER for kjøp av kunst gjennom Björg Thorhallsdottirs nettsider

Generelt
Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester (produkter) fra www.bjorgt.no til forbrukere.

Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Salgsbetingelsene og annen informasjon på www.bjorgt.no er bare tilgjengelig på norsk.
Er du under 18 år kan du bare handle på oppkrav eller få en myndig, for eksempel en foresatt, til å foreta handelen for deg.
Vi leverer kun til Norge, Svalbard, norsk kontinentalsokkel og andre fjerntliggende norske områder.
Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp.

Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post.

Definisjon av parter

Selger:

Firmanavn:                      Bjørg Thorhallsdottir AS
Organisasjonsnummer:   994073338
Kontaktadresse:              Elias Smits vei 7, 1337 SANDVIKA
E-post:                             nettbutikken@bjoerg.no
Telefonnummer:              67 54 00 00

Kjøper er den person som foretar bestillingen.

Opplysninger gitt i nettbutikken

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.
Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

Priser

Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.
Leveranser til Svalbard, norsk kontinentalsokkel eller andre fjerntliggende norske landområder selges uten tillegg av merverdiavgift.

Betaling
Kundens kort blir belastet umiddelbart ved kjøp.
Betaling med VIPPS gjort gjennom mobilnummer og verifisering av mobilbank ID.
Uavhentede og ikke-betalte pakker vil bli belastet et gebyr på kr 250 + frakt tur/retur av gjeldene ordre, for å dekke våre utlegg. Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.

Bekreftelse
Umiddelbart etter bestilling blir automatisk bekreftelse sendt til e-post adressen som er oppgitt i bestillingsskjemaet.

Levering

Alle bestillinger behandles fortløpende og sendes snarest mulig, senest innen 5 arbeidsdager.

• Privatkunder får bestillingen tilsendt som servicepakke. Porto og ekspedisjonskostnader på kr. 139,- per forsendelse, kommer i tillegg til produktprisen.

• Registrerte bedriftskunder eller gallerier får bestillingen tilsendt som bedriftspakke med etterfølgende faktura. Porto kr. 250,- kommer i tillegg til produktprisen.

• Ved bestilling av flere produkter samtidig sender vi produktene samlet, og det belastes kun for en forsendelse porto/ekspedisjonskostnader.

• I tillegg til prisen kommer lovpålagt 5% kunstavgift til Bildende Kunstneres Hjelpefond på arbeider/bilder over kr. 2000,-.

Garanti

Vi gjør vårt ytterste for å gjengi bildene mest mulig korrekt, men gjør oppmerksom på at enkelte bilder kan variere noe i farge fra skjerm til skjerm. I noen tilfeller vil også hvert enkelt trykk variere i farge fra hverandre.
Vi tar forbehold om skrivefeil og utsolgte bilder.

Returrett / angrefrist

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester.
Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist). Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til tre måneder.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren innen rimelig tid. Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til kjøperen innen 14 dager fra den dag selgeren mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til selgerens rådighet. Selgeren kan ikke fastsette gebyrer for kjøperens bruk av angreretten, men selgeren kan kreve at kjøperen skal betale kostnadene for returforsendelsen. Kjøperen kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Varen må likevel kunne leveres tilbake til selgeren i tilnærmet samme stand og mengde som den var i da kjøperen mottok den. Kjøperen bør sende varen tilbake til selgeren i originalemballasjen hvis dette er mulig. Kjøperen kan ikke angre på kjøp av varer som forringes raskt, varer som etter sin art ikke kan tilbakeleveres, eller på lyd- og bildeopptak (herunder CD-er, Dvd-er) eller datamaskinprogrammer hvor forseglingen er brutt. Det sistnevnte unntaket gjelder kun dersom selger klart og tydelig har opplyst om vilkårene for bortfall av angreretten på forseglingen.
Kreditering kun til samme kortnummer.

Eiendomsretten til bildene tilhører Björg Thorhallsdottir inntil hele beløpet er betalt. (Jf.. Panteloven §3-14 og 3-22). For mer informasjon: www.lovdata.no

Last ned Angreskjema her

Personopplysninger

Personopplysninger behandles kun internt, og vil ikke bli gitt til tredje person.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon per e-post til nettbutikken@bjoerg.no