Björg har mange hjertesaker og stort engasjement

Jeg er veldig opptatt av hjertefanesaker.
Det gjør meg så lykkelig å hjelpe!!

 • NKS-senter for pårørende av alkoholikere og rusmisbrukere. Foredrag og donerer bilder
 • Krisesenteret i Oslo. Foredrag og donerer bilder
 • UngOslo barnehjemsbarn. Donerer bilder og lager kunstprosjekter med barna
 • Uganda prosjektet – Happy aid (working title). Hjelpe alenemødre til å tjene egne penger ved å lage produkter som vi selger i Norge. Bidrar til at barna får mat og skolegang opp til universitetsutdannelse
 • Superwoman i Sudan. Samarbeid med FN. Hjelpe voldsutsatte kvinner (les mer om det her ) Produktdesign
 • Gambia Cotton Trail, som hjelper landsbyer til å få i gang bomullsproduksjon som sysselsetter lokale kvinner og menn gjennom hele produksjonslinjen.
 • Gambia Art, hvor Björg har bidratt med kunstopplæring av lokale kunstnere, blant annet med hvordan de kan lager farger basert på det de finner i naturen.
 • Hjertefred. Etablert i 2005. “Jeg ble enke og ønsket å lage et livssyns-nøytralt arrangement hvor sønnen min, og andre som hadde mistet en av sine, kunne minnes sine kjære i lys og takknemlighet. Jeg ønsket å bidra til å fjerne tabu rundt døden. Ved hjelp av fantastiske frivillige, er Hjertefred nå en landsorgansisasjon med arrangementer over hele landet. Mitt hjertebarn”!
 • Ambassadør for Foreningen for barnepalliasjon (FFB)
 • Hovedambassadør for Gonok
 • Ambassadør for 1,6 millionerklubben Norge – for kvinners helse