Björg har mange hjertesaker og stort engasjement

Jeg er veldig opptatt av hjertefanesaker.
Det gjør meg så lykkelig å hjelpe!!

  • NKS-senter for pårørende av alkoholikere og rusmisbrukere. Foredrag og donerer bilder
  • Krisesenteret i Oslo. Foredrag og donerer bilder
  • UngOslo barnehjemsbarn. Donerer bilder og lager kunstprosjekter med barna
  • Uganda prosjektet – Happy aid (working title). Hjelpe alenemødre til å tjene egne penger ved å lage produkter som vi selger i Norge. Bidrar til at barna får mat og skolegang opp til universitetsutdannelse
  • Superwoman i Sudan. Samarbeid med FN. Hjelpe voldsutsatte kvinner (les mer om det her ) Produktdesign
  • Hjertefred. Etablert i 2005. Jeg ble enke og ønsket å lage et livssyns-nøytralt arrangement hvor sønnen min, og andre som hadde mistet en av sine, kunne minnes sine kjære i lys og takknemlighet. Jeg ønsket å bidra til å fjerne tabu rundt døden. Ved hjelp av fantastiske frivillige, er Hjertefred nå en landsorgansisasjon med arrangementer over hele landet. Mitt hjertebarn!
  • Ambassadør for Foreningen for barnepalliasjon (FFB)
  • Hovedambassadør for Gonok
  • Ambassadør for 1,6 millionerklubben Norge – for kvinners helse
Les om Hjertefred