Til hvert kapittel hører det også med en filosofidel, kuriositeter og en kunstoppgave. Her kan du lage action painting slik som maleren Poilock gjorde, eller din egen mosaikk. Denne boken heier på kreative barn, leken og oppdagelsen – og på veien oppstår det en fin stund mellom voksne og barn.

En perkekt gave til alle barn!