Størrelse på trykket 70 x 98 cm

Prisen inkluderer kunstavgift på 5%