Størrelse på trykket 20 x 28,5 cm

Prisen inkluderer kunstavgift på 5%