Størrelsen på selve trykket er 69 x 49 cm

Carborundumteknikk