Størrelse på trykket 20,5 x 29 cm

Prisen inkluderer kunstavgift på 5%