Str på trykket 37,5 x 56,5 cm

Prisen inkluderer kunstavgift på 5%