Størrelse på trykket er 18,5 + 24,5 cm

Prisen inkluderer kunstavgift på 5%