Størrelse på selve bildet er: 30,5 x 32,5
Prisen er inkl. kunstavgift