Størrelse på trykket 19,5 x 24 cm

Prisen inkluderer kunstavgift på 5%