Størrelse på trykket 28,5 x 20 cm

Prisen inkluderer kunstavgift på 5%