Str på trykket er 24,5 x 30,5 cm

Pris inkluderer 5 % Kunstavgift