Den beste måten å holde på de man elsker, er med åpne armer, tillit og kjærlighet.