For jeg var sulten, og dere ga meg mat. Jeg var tørst, og dere ga meg drikke. Jeg var fremmed, og dere tok i mot meg.

Vi må strekke ut en hånd til de som trenger oss. Av og til holder det bare å være til stede og lytte, andre ganger er det å hjelpe med mer.

Like fullt. Det å gi – gir.