Størrelse på bildet:  20,5  x  27,5

Prisen inkluderer kunstavgift på 5%