Størrelse på trykket 21.5 x 26,5 cm

Prisen inkluderer kunstavgift på 5%