Størrelse på trykket 21 x 30 cm
Prisen inkluderer kunstavgift på 5%