Størrelse på trykket 65 x 89 cm

Prisen inkluderer kunstavgift på 5%