Grafisk trykk.

Kjære deg som har mistet fotfestet i året som har vært, jeg ønsker at ankeret finner nytt fotfeste og trygg grunn å stå på.

Str: 39 x 59 cm (300 gr)