Størrelse på trykket 65 x 89 cm. Prisen inkluderer kunstavgift på 5%