Grafiske trykk: 30cm x 44cm

Prisen er inkludert 5% kunstavgift.