Grafiske trykk, størrelse på selve motivet: 30cm x 10cm