Størrelse på selve bildet: 30,5 x 21,5 cm. Prisen er inkludert kunstavgift.