Størrelse på selve trykket: 38,5 x 33,5
Prisen er inkludert kunstavgift.